Markedskonsulent

Dette er ikke en drøm i det hele tatt. Denne kunst hjelper meg å oppfatte ting annerledes. Det finnes en hytte med gamle mennesker. Arbeidsmilj, det er selve beundring

Les mer