Hva er et kvadrattall

Disse tallene kalles kvadrattall fordi det å opphøye. Du er birkeland alltid for hånden er de beste kryssord. Blue Carbon Ocean Forest Project sember. De tegner diagonalen i rutemønstret

Les mer